donderdag 28 januari 2016

De ‘Putin-streek’ van Reinier van Zutphen - deel 1


Iedereen die bekend is met het moeizame verloop van de Decentralisatie die vanaf 1 januari 2015 van start is gegaan voelt op zijn klompen aan dat het dreigende vertrek van Kinderombudsman Marc Dullaert geen zuivere koffie is, maar een politiek gemotiveerd besluit. Men wil geen kritische stemmen meer horen die het kabinet en de overheid op de vingers kunnen tikken, maar enkel nog ja-knikkers die hun functie een ceremoniële invulling geven waar de regering verder geen last van heeft.


De nietszeggende verklaring van Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen die zelf een schaduw is van zijn zeer gewaardeerde en gedreven voorganger Alex Brenninkmeijer doet op zichzelf al verdacht aan. Hij wil ‘zijn eigen team kunnen samenstellen’, wat zoveel betekent als mensen aantrekken die doen wat hij ze opdraagt zonder tegengeluid te geven. Wat dat betreft is het tekenend dat de aanstelling van de nieuwe Kinderombudsman pas tegen het einde van dit jaar  afgerond zal zijn, alsof het kabinet dan voldoende de tijd heeft om de Transitie-chaos op orde te brengen zonder dat een kritische Kinderombudsman tussentijdse rapporten kan uitbrengen over de misstanden. 

Er is namelijk geen enkele inhoudelijke reden waarom de huidige Kinderombudsman Marc Dullaert het veld zou moeten ruimen, want hij wordt alom gewaardeerd en gerespecteerd. De enige partij die er garen bij spint als hij vertrekt is het kabinet, want die worden verlost van een belangrijke criticaster.

Opmerkelijk in dit verband is het artikel in de Volkskrant (1) vandaag over deze kwestie, waarin vermeld wordt dat Alex Brenninkmeijer ook al moest vertrekken omdat hij ‘te activistisch’ was volgens een deel van de Kamer. Met andere woorden, omdat hij een beetje teveel kritiek gaf wat op den duur erg pijnlijk werd voor de overheid. Brenninkmeijer stond erom bekend dat hij niet alleen het falen van de overheid als zodanig aan de kaak stelde, maar in het bijzonder de mentaliteit die ze vaak aan de dag legt; één van arrogantie en onverschilligheid, waarbij de problemen eerder ontkend worden dan aangepakt en men liever de boodschapper het zwijgen oplegt (de Ombudsman) dan zichzelf de kritiek aan te rekenen. Het vertrek van Dullaert als Kinderombudsman is weer een nieuwe stap in het proces van morele verrotting bij de overheid en kan alleen maar ontzettend betreurd worden. Gelukkig is er van alle kanten veel bijval voor Dullaert en is er inmiddels een petitie opgestart om hem als Kinderombudsman te behouden.

Sven Snijer
(2)Er zijn twee petities die u kunt tekenen:

Marc Dullaert moet blijven als Kinderombudsman

Dullaert moet blijven als Kinderombudsman https://dullaertmoetblijven.petities.nl/

Twitterberichten: #dullaertmoetblijven

Robert Vermeiren: Kinder & jeugdpsychiatrie / ggz & jeugdzorg / directeur-hoogleraar KJP Curium LUMC - Universiteit Leiden & VUMC / Voorzitter Afd Kinderpsychiatrie NVvP

@RobertVermeiren - Dullaert moet weg als @Kinderombudsman. Deze beslissing van @nat_ombudsman dient geenszins belang van kinderen.

Dullaert moet weg als @Kinderombudsman. Een voortreffelijke voorvechter van kinderrechten moet wijken.

Verslaggever Een vandaag: Herman Zaalberg @HermanZaalberg  - Kan mogelijk vertrek Kinderombudsman Marc Dullaert niet echt plaatsen anders dan dat huidig Ombudsman in z'n schaduw is komen te staan.

Ouderkrachtvoortkind Kinderombudsman moet weg. Hij is te kritisch en te activistisch.

Desiree v Doremalen@DDoremalen  Kritische mensen worden weggestuurd