dinsdag 14 maart 2017

Erdogan en zijn waanzin


Tijdens het mini-debat tussen Sybrand Buma en Jesse Klaver bij Buitenhof afgelopen zondag over de Turkije-kwestie gaf Buma er blijk van het conflict met Erdogan beter te begrijpen dan de politieke leider van Groen Links.(1) Hij was ervan overtuigd dat Erdogan niet zou ophouden met zijn opruiende gedrag en dat Nederland verdergaande maatregelen moest nemen na het terugsturen van de Turkse minister, die ongevraagd en ongewenst met de auto naar Den Haag kwam. Klaver dacht dat er een duidelijk statement gemaakt was door de Nederlandse regering met steun van het voltallige parlement en wilde graag snel weer de-escaleren, maar zijn tafelgenoot zag dat anders. Terecht verklaarde Buma de integratie als mislukt nu tweede en derde generaties Turken in Nederland zichzelf ‘Turk’ noemen en in de dictator uit Ankara hun grote leider zien. Een leider die zelf graag spreekt over ‘zijn’ Turkse staatsburgers ook al zijn ze hier geboren en die er niet voor terugdeinst de Turken hier te vertellen wat ze moeten gaan stemmen op 15 maart, nadat hij eerder al ongevraagd stemadvies gaf aan Turkse Nederlanders via de post bij de Turkse verkiezingen.  

Nederland ‘slacht Bosniërs af’

Had Erdogan ons land al op de ergst denkbare manier geschoffeerd door ons tweemaal van fascisme en nazisme te beschuldigen en van excessief geweld en wreedheid tegen Turks-Nederlandse demonstranten in Rotterdam (voor het gemak door hem Turken genoemd), vandaag maakte hij het nog erger door de mislukte Nederlandse VN-missie in voormalig Joegoslavië waar zij de Bosnische bevolking moesten beschermen te bestempelen als ‘de Nederlandse afslachting van 8000 Bosniërs’. Het is een doorgaand debat of Nederland in Sebrenica voldoende heeft gedaan of voldoende middelen had om de Bosniërs destijds tegen de Servische extremisten te beschermen, maar zoals Erdogan het stelt lijkt het alsof ze door de Nederlanders persoonlijk zijn omgebracht. Deze idioot kent geen grenzen in zijn uitlatingen en de kwalificatie van Mark Rutte (‘onacceptabel’) is op geen enkele manier toereikend om duidelijk te maken hoe verregaand onbeschoft en grievend het gedrag van de Turkse leider is. Daar mag wel een steviger weerwoord aan geboden worden en het kan niet worden afgedaan met ‘ons niet tot dat niveau verlagen’, want de Sultan uit Anatolië trekt ons vanzelf mee naar beneden als dit zo doorgaat.  

Associatieverdrag opzeggen

Het idee van Buma om het associatieverdrag met Turkije op te zeggen (alleen mogelijk in Europees verband) en het Turkse lidmaatschap van de EU volkomen uit te sluiten voor een land dat zonder proces duizenden mensen laat opsluiten, vrije pers onmogelijk maakt en permanent een grote show opvoert voor de eigen bevolking, met als bijproduct het opstoken van Turken in Europa die nodig zijn om de vereiste meerderheid te halen voor het legaliseren van de dictatuur, lijkt mij de enige juiste stap die nu gezet kan worden. We hebben er niets bij te verliezen, want als we Bert Koenders van Buitenlandse Zaken mogen geloven heeft Turkije meer last van een economisch conflict met Europa dan andersom. Waar we wel veel schade van ondervinden is de verstoring van de openbare orde door Turken die worden opgehitst vanuit Ankara en een vervelende beïnvloeding van de nationale politiek door iemand die het woord democratie niet eens kan spellen. Wij hoeven geen enkel respect te hebben voor de man die ooit zei dat de democratie een trein is, ‘waar we van afstappen als we onze bestemming bereikt hebben’. Het is op dit moment niet eens interessant om uit te vinden of het machtsstreven van Erdogan een connectie heeft met de politieke islam of dat het vooral nepotisme is dat Erdogan en de kring om hem heen drijft, want een dictatuur heeft uiteindelijk altijd dezelfde kenmerken. Wijzen naar ‘vijanden van het volk’ en zo de meerderheid verenigen tegen minderheden en externe vijanden, echt of ingebeeld, zodat ze minder zullen mopperen over de onderdrukking en censuur. Erdogan heeft een vijand nodig en dat is in dit geval het eerste Europese land dat niet naar zijn pijpen danst.

Sven Snijer

(1)http://www.npo.nl/buitenhof/12-03-2017/VPWON_1265954/POMS_VPRO_7815201


Update 15 maart 2017 De Senior Advisor van Erdogan zegt vandaag dat Nederlandse soldaten organen hebben geroofd van Bosnische kinderen en in vrouwen gehandeld. Typerend voor een land dat verdrinkt in de complottheorieën, waar de Protocols of the Elders of Zion wordt gezien als een echt historisch document, waar ook Hitler destijds een goed deel van zijn inspiratie voor Mein Kampf vandaan haalde. U weet wel, Adolf Hitler, de eerste persoon waar Erdogan aan dacht toen hij een voorbeeld moest geven van een effectief presidentieel systeem. En dan zijn er mensen die vinden dat we dit gedrag moeten negeren…  

#Turkey: #Erdogan's chief aide Yiğit Bulut claimed on TV #Dutch soldiers harvested organs from kids in Bosnia & run women trafficking scheme