maandag 14 september 2015

Ontblote borsten tegen de islamWaar de linkse elite zich lange tijd in allerlei bochten heeft gewrongen om het gebruik van hoofddoekjes en boerka’s te bestempelen als teken van vrouwenemancipatie, omdat vrouwen het recht moeten hebben hier zelf voor te kiezen -met hardnekkige negatie van de sociale druk die op moslim-vrouwen wordt uitgeoefend in een cultuur waarin de religie en de profeet boven iedere vorm van kritiek verheven zijn- is er nu dan eindelijk een doorbraak geforceerd voor de rechten van de vrouw, los van de knieval voor de islam. Het borsten ontbloten met daarop feministische leuzen op het podium tijdens een islamconferentie.(1) Het enige juiste antwoord op de middeleeuwse dogma’s van de imams die vrouwen in onze cultuur willen terug dringen naar een ondergeschikte positie, zoals ze dat in de islam gewend zijn.

Politieke islam

De verwarring die momenteel bij links ontstaat is dat ze met deze actie geconfronteerd worden met hun dubbele moraal van de afgelopen twintig jaar. Vanaf de jaren zestig werd compromisloos gestreden voor de rechten van vrouwen op elk terrein, gelijke kansen op de arbeidsmarkt, gelijke lonen, ‘baas in eigen buik’, vrouwenliefde en in het algemeen voor maatschappelijke zelfstandigheid en onafhankelijkheid in een tot dan toe door mannelijke waarden gedomineerde samenleving. En nu zijn er met hulp van politiek links (die alle vreemde invloeden bleef zien als culturele verrijking) grote groepen niet-westerse migranten hier gevestigd en maakt de islam langzaam maar zeker een steeds duidelijkere opmars, met gerichte religieuze en politieke doelstellingen. Voor veel moslims staat de religie boven de door mensen gemaakte wetten en dientengevolge gebruiken ze het democratisch bestel eerder voor hun eigen doeleinden dan dat ze zich ermee identificeren. Democratie is voor hen geen doel, maar een middel voor de aanvankelijk vreedzame verspreiding van de islam. Maar dat zal niet altijd zo blijven, want het ‘ware geloof’ is vanuit haar ontstaansgeschiedenis bekend met de tactiek van het geleidelijk aan incorporeren van andersdenkenden. Een islamitische minderheid vraagt voor zichzelf uitzonderingsposities bij zwembaden (enkel voor islamitische vrouwen of mannen), bij het practicum van een medische opleiding (niet aangeraakt mogen worden), bij echtscheidingsrecht (volgens de sharia) en zelfs bij begrafenisaangelegenheden(2), maar bij een moslimmeerderheid in onze cultuur zal het snel afgelopen zijn met de democratische beginselen en de universele rechten van de mens.  

Westerse vrouwen in de verdrukking

Ter linkerzijde zijn de reacties gemengd, met weliswaar enige sympathie voor de acties, maar met ook wat reserve bij de manier waarop het gebeurt. Eigenlijk vreemd, want bij het linkse actievoeren tegen de Shell, tegen de walvisvaart of bij de krakersrellen in de jaren tachtig was toch niets te gek en werd geen middel geschuwd om de linkse agenda onder de aandacht te brengen. Janmaat werd ooit aan een blok beton vastgeketend, omdat hij meningen verkondigde die tegenwoordig standaard in de verkiezingsprogramma’s van alle linkse partijen te vinden zijn, dankzij Pim Fortuyn en de beweging die hij op gang bracht. Benzineslangen doorsnijden, brandstichting, straaljagers met bijlen bewerken, koelkasten van het dak van een grachtenpand op de ME gooien, niets was links te dol om te laten zien wat ze ergens van vonden. Maar de islamitische baardmannen die de vrouw terug naar het aanrecht willen schoppen en haar permanent met begrafeniskleding willen laten rondlopen in het straatbeeld, daar moet omzichtig mee worden omgesprongen? 

Feministen aller landen verenigt u! Buiten het feit dat deze actie zeer gedurfd was en levensgevaarlijk (ze werden gelukkig enkel in elkaar geschopt door de barmhartige gelovigen aldaar aanwezig) was ze ook broodnodig om de vrouwenbeweging weer enig smoelwerk te geven. Een samenleving wordt niet veranderd aan de vergadertafel, maar door de gebeurtenissen op straat, op de werkvloer en in de probleemwijken waar het als eerste begint te schuren tussen islamitische waarden en westerse vrijheden.(3) De no-go-area’s in verschillende Europese voorsteden waar de politie al niet meer durft te komen en waar westerse vrouwen als ze alleen over straat gaan vogelvrij zijn, omdat mensen uit andere culturen een bepaalde gevoeligheid hebben voor dat loslopend wild.(4)

Westers humanisme

"We kunnen zeggen dat de seksueel repressieve moraal een analogie constitueert in het instinctief-emotionele domein van wat censuur is in dat van de rede"
                                                                                
                                                                                C.W. Rietdijk                                                                               
Als ontblote borsten niet het antwoord zijn op de radicale islam (of de gematigde meelopers in de islam) dan weet ik niet wat het antwoord wel is. Naaktheid en natuurlijkheid zijn het meest effectieve wapen tegen schaamte en culturele dwang. Het patriarchaat dat ons met de islam tegemoet treedt, dat in het christelijk geloof heeft moeten inbinden door de verloren strijd met de natuurwetenschap, is een ernstige stap terug in onze culture ontwikkeling als westerse samenleving. Wij kunnen ons geen waarden laten dicteren door een geloof dat nog niet eens de beginselen van wetenschappelijke godsdienstkritiek begrijpt (dat wetenschappers die in dit veld werken doodsbedreigingen stuurt) en nog in een paradigma leeft van een God-gecentreerd universum, volkomen in oppositie met het westerse mens-gecentreerde wereldbeeld. Het is ongelooflijk dat het zogenaamde respect van de westerse mens voor een niet-verlichte religie zover gaat dat we bereid zijn toe te zien hoe onze eigen rechten en vrijheden in honderden jaren verworven, door harde strijd en de persoonlijk moed van grote denkers en hervormers, zomaar laten aanvreten door groeperingen die openlijk hun afkeer ervan uiten met hun premoderne politieke agenda. Hoeveel ruimte kun je geven aan domheid en intolerantie als bewijs van je eigen redelijkheid? Het is veel redelijker om onwaarheid aan te vallen en achteruitgang te benoemen als achteruitgang en niet als ‘persoonlijke overtuiging’, want er is geen enkele aanwijzing dat de in Europa opkomende islam een persoonlijke overtuiging zal blijven. De islam is altijd een religie geweest met sterke maatschappelijke worteling en ze heeft haar hele geschiedenis door vrijwel uitsluitend gefunctioneerd in samenlevingsmodellen die in hun politieke -en sociale structuur islamitisch waren.

Een reus met lemen voeten

Het grote probleem voor het westen is dat wij eigenlijk een reus zijn met lemen voeten, omdat we voor onze energiebehoeften voor een groot deel afhankelijk zijn van landen die geen vrijheid kennen zoals wij, zowel het Rusland van Putin die journalisten laat verdwijnen, als de Arabische landen met hun barbaarse religieuze wetten en middeleeuwse (antisemitische) preken op de televisiezenders. Maar niet alleen de jarenlange theologische blindheid van politiek links speelt ons parten, dat altijd veronderstelde dat de gastarbeiders van toen socialisten zouden worden (met religie als culturele omlijsting ) en nooit had gedacht dat de islamitische identiteit bij de jongere generaties alleen maar sterker zou worden. Bij liberale westerse leiders zien we een gespeelde domheid die gefundeerd wordt door een verkeerd begrepen eigen belang. We zijn altijd zo afhankelijk geweest van de olie en de strategische bondgenootschappen met foute landen in het Midden-Oosten, dat onze politieke leiders nooit in het openbaar zullen zeggen wat ze werkelijk van de islam vinden als ‘vredesreligie’ en wat ze veronderstellen dat de uitwerking zal zijn op ons maatschappelijk systeem van nóg tien jaar vluchtelingen uit voornamelijk islamitische landen. Ze mogen de oliesjeiks niet voor het hoofd stoten daarom zijn hun woorden over vrijheid en democratie voor een groot deel opgeblazen retoriek. En ook vertegenwoordigers van de grootste Amerikaanse banken schijnen regelmatig het vliegtuig te nemen naar de golfstaten om een miljardje bij te lenen tegen torenhoge rentes, als ze weer eens met teveel risico hebben gespeculeerd met Amerikaans geld.

Ideologische uitholling

Vanwege dit soort onfrisse verbindingen tussen onze cultuur en die van andersoortige samenlevingen moeten wij op burgerlijk niveau boeten voor de tactische overwegingen die gelden op het hoogste niveau van machtsuitoefening. De discussie over de islam en het westen wordt continu vervuild door niet-rationele overwegingen, waardoor datgene wat overduidelijk is voor iedereen (dat IS zich kan beroepen op praktijken die in de vroege islam ook gebruikelijk waren) door de elite van links tot rechts steeds in twijfel wordt getrokken met een vals beroep op de meerderheid van gematigde moslims. Al jarenlang blijkt dat de gematigde moslims net zo min de grens durven te overschrijden naar wetenschappelijke godsdienstkritiek in de islam en dat ze bovendien op het internationale toneel volledig aan de kant worden geschoven door de fundamentalisten, wat daar ook de oorzaken van zijn. En dat de fundamentalisten ondanks hun wreedheid en barbaarsheid wel heel duidelijk de vinger op de zere plek kunnen leggen wat menig moslim in de huidige tijd zo aanspreekt; de ondergeschikte positie van de islam in de wereld, die historisch-religieus er één hoort te zijn van dominantie, omdat met Allah aan zijn zijde de profeet in het verleden meerdere malen de overwinning behaalde voor het geloof tegenover een overmacht. Die islamitische overwinning is nu echter verder weg dan ooit en daarom denken de haatpredikers dat ze de westerse cultuur van binnenuit moeten uithollen met hun achterhaalde woestijn-waarheden, zodat ze niet met militaire middelen de macht hoeven te grijpen, maar door de morele verzwakking van de westerse identiteit en eigenwaarde.

Het nieuwe feminisme

Doen ze dat niet dan dreigt voor grote groepen moslims het gevaar van geloofsafval, want dat is de uiteindelijke prijs van echte modernisering. En de eerste stap op weg naar het inperken van de westerse vrije geest is het ondergraven van de rechten van vrouwen, want daarmee slaan ze twee vliegen in één klap. Ze krijgen met religieuze middelen controle over westerse vrouwelijke bekeerlingen, die zich zullen keren tegen feministische waarden en ze slaan een groot gat in de eigenwaarde van westerse mannen, die als product van de postmodernistische waardevervaging en het (doorgeschoten) feminisme, in meerdere opzichten gefeminiseerd zijn en dus geen antwoord weten op het haantjesgedrag van de islamitische kolonisator. ‘Mannelijk’ gedrag is in onze cultuur lange tijd afgestraft, omdat het een teken zou zijn van anti-feminisme en een voortzetting van de oude patriarchale structuur. 

Maar dat is allang verleden tijd en discussies over waarom er zo weinig vrouwen in het topsegment zitten van het bedrijfsleven zijn volkomen achterhaald. Die dingen hebben ondertussen hun natuurlijk evenwicht gevonden, want er is niemand die vrouwen vandaag de dag tegenhoudt als ze werkelijk vooruit willen of aan de top willen komen van politiek of bedrijfsleven. Meerdere vrouwelijke premiers en ministers en een daadkrachtige eurocommissaris hebben dat al laten zien. Het nieuwe feminisme moeten we niet zoeken aan de top van de maatschappelijke ladder, maar helemaal onderaan die ladder. Dat is het vernieuwde bewustwordingsproces van het feminisme. Een discussie over het basisrecht van vrouwen om zichzelf te zijn, over zichzelf te beschikken en niet te worden versmald tot een religieus stereotype mens, dat gecontroleerd moet worden op straat, op het werk of binnen het religieus voorgeschreven gezinsleven. Dus ophouden nu met het relativistische gezwam van de culturele zelfhaters die bezig zijn het ware feminisme te vervalsen, maar kin omhoog en de borsten vooruit!

Sven Snijer
(3) Muslim Gangs Take Control of 55 Zones in Sweden

(4)Islamic Rape Wave in Norway https://www.youtube.com/watch?v=xoiCYwoJKrE