vrijdag 26 augustus 2016

Pechtold en de pedagogische waanzin

D-66 leider Alexander Pechtold heeft beloofd dat hij zal vertrekken als zijn partij niet in de regering komt na de verkiezingen in maart, dus waarschijnlijk zijn we volgend jaar eindelijk verlost van deze beroepsfantast. We kennen ‘kereltje Pechtold’ eigenlijk maar van één ding; het gebruik maken van Wilders' populariteit door zichzelf op te stellen als het redelijke alternatief voor diens populistische statements. Het stokpaardje van Pechtold was dat Wilders nooit met oplossingen kwam, terwijl zijn eigen oplossingen vooral in het verlengde lagen van de strategie ‘kill the messenger’. Als Wilders nu eens zou ophouden met de integratieproblemen te benoemen dan konden Pechtold en de rest van links Nederland weer lekker slapen. Als je maar positief bent, dan komt het vanzelf goed. 

Essentieel voor linkse politiek lijkt het om problemen daar op te lossen waar ze niet zijn en niet te benoemen waar ze wel zijn. Overigens wordt deze mentaliteit als gedooghouding waargenomen bij het gehele politieke establishment van links tot rechts, waardoor ook veel mensen die Wilders liever niet in de populistische kaart spelen iedere keer in de verleiding komen om op hem te gaan stemmen, omdat het zo verschrikkelijk is om aan te zien hoe de rest van de politiek de kop maar in het zand blijft steken. Ja, er zijn wat integratieprobleempjes, maar over de hele linie gaat het toch goed? Er bestaat nu een Salafistisch centrum voor Jeugd en Gezin in Rotterdam (1) gefinancierd door één van de golfstaten, dus straks weten moslimkindertjes vanaf jonge leeftijd wat er niet deugt aan Nederland. Heel verfrissend na al die jaren van tevredenheid.

De Turken worden vanuit Ankara als één levend lichaam aangestuurd bij alles wat ze denken en voelen en bij hoe ze moeten handelen tegenover Turkse medelanders van de verkeerde politieke kleur. Zonder onderscheid des persoons, want het zijn voor hen gewoon allemaal ‘terroristen’. De Turkse consul helpt Nederlandse burgermeesters in de regio Rotterdam te integreren in AKP-methoden van bestuur, dus ze zijn wel degelijk met ons begaan. En bovendien, een kleine burgeroorlog geeft weer eens wat afwisseling, want teveel vrede en veiligheid wordt al gauw saai. Wij hebben in Nederland nog geen grote aanslag gehad, dus laten we een beetje opwarmen met wat politieke, etnische en religieuze onlusten om alvast in de stemming te komen. Wie weet hebben wij dan volgende week onze eigen vrachtwagen op de boulevard van Scheveningen…

Elitaire übermenschen

Pechtold voelt haarfijn aan dat we vooral op deze weg door moeten gaan. Zijn plan om de tweedeling in het onderwijs tegen te gaan is weliswaar niet nieuw, maar evengoed zeer bruikbaar in een dappere poging het probleem op te lossen waar het niet ligt.(2) Kinderen in heel Nederland naar school sturen vanaf hun tweede jaar, als je weet dat vooral in de grote steden een probleem bestaat met taalachterstanden bij allochtone kinderen, omdat er thuis geen Nederlands wordt gesproken. Een uitgelezen kans voor de D’66 leider om dat niet te benoemen en de Nederlandse samenleving als geheel de schuld te geven van de tweedeling. Want die wordt natuurlijk veroorzaakt door die elitaire übermenschen die hun kind thuis goed Nederlands leren en het volstoppen met biologisch voedsel en pedagogisch speelgoed. Hoe durven ze. Straks leren ze hun kinderen ook nog dat mensenrechten en westerse waarden te verkiezen zijn boven culturele en religieuze gebruiken uit de middeleeuwen. Zoiets wordt in linkse kringen weliswaar ook gedacht en nooit hardop gezegd, maar de gevolgen zijn er wel naar, omdat ook de Femke Halsema’s van deze wereld hun kinderen van zwarte scholen afhalen als het even niet lekker gaat. Idealen zijn mooi, maar liever in dromenland.  

Falende wijkteams

Verschillende pedagogen hebben al aangegeven dat de belangrijkste factor voor een kind om te slagen in het latere leven een goede begeleiding en ondersteuning zijn binnen het eigen gezin(3), maar je zou als sociaal-liberaal geen knip voor de neus waard zijn als je ouders de opvoeding niet uit handen zou nemen met een totalitair onderwijsplan dat moet camoufleren dat hele volksstammen hier niet willen integreren. Zelfs hoogopgeleide Turken en Marokkanen verklaren met enige regelmaat dat ze in eigen kring waarnemen dat derde en vierde generatie allochtonen nog steeds Turks, Arabisch of Berbers spreken thuis, maar in weerwil van de loftrompet die politiekcorrecte dwepers graag afsteken voor deze succesallochtonen hebben ze bijzonder weinig zin om hen inhoudelijk te volgen. Het gaat tenslotte om het mooie plaatje en niet om de geïntegreerde boodschap van Turken of Marokkanen die zich hier wél thuis voelen, door eigen inspanning. Dat past niet bij een infantiliserende overheid die liever het stokje van ouders overneemt door ‘achter de voordeur’ te komen om alle pedagogische taken op zich te nemen als ouders zelf niet kunnen of niet willen. En aangezien dat achter de voordeur komen ook niet erg wil lukken met de falende wijkteams vanaf januari 2015, kan de zeepbel enkel nog verder worden opgeblazen door kinderen al vanaf hun tweede jaar uit huis te trekken, zodat ze niet al eerder door hun eigen ouders worden verpest.

Hersencellen van de sociaal-liberalen

Ja, die Pechtold heeft een heldere kijk op onderwijs. Misschien dat het een idee is voor D’66 bij de verkiezingen van 2021 om in te zetten op het kinderen naar school sturen in de prenatale fase. Dat er dan mensen van het sociale wijkteam thuis langskomen om goed gearticuleerde Nederlandse zinnen tegen de buikwand uit te spreken, terwijl moeder ondertussen met een koptelefoon naar een ontspannen muziekje luistert. Je wilt immers niet dat geïntegreerde ouders de pedagogische overheidsbemoeienis gaan uitbuiten, door na afloop van de ‘buikwandsessie’ stiekem de lesjes staatsopvoeding nog een paar keer te herhalen voor hun ongeboren kroost. Op die manier krijgen de kinderen van onkundige en onwillige ouders wéér met een taalachterstand te maken en moet de overheid straks beginnen met kinderen op te voeden in de balzak van toekomstige vaders… En ze weten nog niet of geluidsgolven de opgeslagen zaadcellen weten te bereiken, net zo goed als ook nog niet helemaal duidelijk is of geluidsgolven de hersencellen kunnen bereiken van sociaal-liberalen.

Sven Snijer