maandag 8 augustus 2016

Het toneelstuk van IstanboelDe Turken zijn voor het oog van de wereld verenigd en eensgezind in hun streven de ‘democratie’ in hun land te beschermen.(1) In werkelijkheid zien we geen politieke eenheid, maar een opleving van Turks nationalisme.
Het gepolariseerde land kent alles behalve eensgezindheid, want nooit eerder waren de politieke tegenstellingen in Turkije zo groot en de oplossingen zo ver weg. Het enige wat de Turken nu verenigt is de nationale trots voortkomend uit een gevoel van verongelijktheid richting Europa, het continent dat de groeiende autocratische neigingen van Erdogan met lede ogen moet aanzien. 

Erdogan vergroot iedere dag zijn greep op het land en in toenemende mate ontstaat er een collectief stockholmsyndroom onder de Turken buiten zijn AK-partij. De parlementaire onschendbaarheid van zijn politieke tegenstanders is opgeheven, dus is het tegenwoordig raadzaam om mee te buigen met zijn grillen en in te stemmen met zijn pogingen de aandacht van Turkije’s interne problemen af te leiden richting de Europeanen die zogenaamd niets begrijpen van Turkse politiek.

AKP is hypocriet

De heksenjacht op de Gülenbeweging vertegenwoordigt tien kilo boter op het hoofd van Erdogan die lange tijd heeft samengewerkt met Fetullah Gülen, totdat er vanuit zijn beweging beschuldigingen werden geuit richting de AKP en Erdogan’s familie over corruptie en wapendeals met Islamitische Staat. Vanaf dat moment werd Gülen de grote vijand en zijn organisatie werd van de ene op de andere dag beschouwd als staatsgevaarlijk. De verhalen dat Gülen op een georganiseerde manier probeerde te infiltreren in het staatsapparaat om op die manier de macht over te nemen in Turkije werden verspreid als een nieuwtje, terwijl deze bureaucratische en culturele machtsovername al jaren gaande was met toestemming van Erdogan en zijn AKP. Ze waren namelijk eensgezind in het streven de strikte scheiding tussen kerk en staat op te heffen en beiden hadden hun zinnen gezet op vermindering van de macht van de militairen, die in het verleden verschillende malen ingrepen met een coup of ermee dreigden als ze meenden dat de democratie in gevaar was door islamisme. Turkije heeft het bewijs tegen Gülen voor zijn poging tot staatsgreep nog steeds niet rond, maar evengoed waren de Turken daags na de mislukte coup al op hun teentjes getrapt dat de VS niet onmiddellijk wilden toegeven aan hun verzoek om uitlevering, waardoor ook zij verdacht werden van medeplichtigheid aan het ‘complot’ tegen Turkije.

Gülen niet achter couppoging

Volgens hoogleraar Turkse talen en cultuur aan de Universiteit Leiden Erik-Jan Zurcher is de kans dat de Gülenbeweging achter de coup zat bijzonder klein: "Het is niet de manier van werken van de Gülen-beweging", zegt Zurcher. "Die werkt veel meer via infiltratie van het overheidsapparaat, en niet via openlijk geweld. Daarnaast heeft de beweging weliswaar een sterke positie binnen de politie, maar niet bij het leger."(2) Toch wordt er nu een grote show opgevoerd waarbij het lijkt alsof de Turken zich massaal scharen achter hun grote leider met de Gülenbeweging als zondebok. Verschillende personen die zelf geen aanhanger zijn van Erdogan zullen hier baat bij hebben in het besef dat zij straks aan de beurt zijn als ze nu niet openlijk hun loyaliteit laten zien. Turkije is allerminst een politieke eenheid of zelfs maar één volk, want dat is een beeld dat men wil uitdragen naar de buitenwereld. Er woedt een virus van nationalisme dat samenhangt met een politiek isolement, zoals we dat ook zien in het Rusland van Poetin. De beste manier om je eigen volk te verenigen is het creëren van een gemeenschappelijke vijand en dat is voor Erdogan Europa en de VS.

‘Islamofobie en anti-Turkse sentimenten’

Het krokodillentranenverhaal van de Turkse minister Cavusoglu in gesprek met de NOS was wat dat betreft eersteklas poppenkast. (3) Erdogan zou nooit hebben gewild dat Gülenaanhangers in Europa aangevallen werden door AKP-sympathisanten, want hij rekende erop dat de afzonderlijke landen in Europa wel zouden zorgen voor de openbare orde. Alsof wij in Europa niets beters te doen hebben dan hier de politieke en etnische onlusten tussen Turken te bestrijden die het directe gevolg zijn van het opruiende en provocatieve taalgebruik van de grote schreeuwer uit Ankara. Het is overduidelijk dat de politieke zuiveringen die door Erdogan worden uitgevoerd met persoonlijke vetes te maken hebben en machtsstrijd. Wij hoeven als Europa geen partij te kiezen voor Erdogan of Gülen, omdat het niet uitmaakt welke persoon of partij probeert met onheuse middelen en maatregelen de eigen macht te versterken en politieke tegenstanders uit te schakelen; militairen, Gülen, AKP, PKK, etc. Cavusoglu speelde bij de NOS zijn slachtofferrol met verve: "Europese leiders en media gebruiken de coup en de nasleep daarvan om hun echte gevoelens te tonen: haat, islamofobie en anti-Turkije-sentimenten." De Gülenbeweging is volgens hem geen gewone oppositie, maar een ‘terroristische organisatie’. Waarom legt hij dan niet even uit waarom de AKP tot 2013 gewoon zaken deed met deze ‘terroristen’?

Tirannie van de meerderheid

Zorgelijker dan de valse boodschap dat Erdogan de democratie wil beschermen is het gegeven dat veel Turken -ook hier in Nederland- helemaal niet geïnteresseerd zijn in het democratisch gehalte van Erdogan en zijn partij. Ze willen graag een sterk Turkije, met een sterke leider. Het meerderheidsbelang dat alle minderheden en afwijkende meningen wegdrukt mag in Turkije gewoon ‘democratie’ heten. Ze schijnen niet te begrijpen dat pluralisme en machtsdeling evenzeer vitale bestanddelen zijn van een democratie, als het stemhokje. De tiran die geen tiran genoemd mag worden, omdat hij gekozen is door het volk. Hitler kwam indertijd ook door verkiezingen aan de macht en beloofde in menig toespraak dat hij voor vrede zou gaan zorgen. Dat zijn politiek handelen in de jaren dertig al duidelijk liet zien wat voor vrede dat zou gaan worden, daar zijn later talloze analyses van gemaakt, maar desondanks mag die geschiedenis zich in Turkije gaan herhalen. De dictatuur van de meerderheid wordt ons Europeanen aangeboden als de ‘wil van het Turkse volk’ inclusief de doodstraf, want ook dat is de wil van het volk. Wat dat betreft hebben de Turken een duidelijke identiteit en geven ze de boodschap af dat ze in Europa voorlopig niets te zoeken hebben, noch met hun politiek-culturele, noch met hun bestuurlijke opvattingen.  

Sven Snijer
(3) http://nos.nl/artikel/2123358-turkse-minister-europa-is-anti-turks.html

Update: 17 januari 2016"De beslissing om een staatsgreep te plegen was het gevolg van vrees voor komende zuiveringen", staat in het rapport te lezen. "Het is waarschijnlijk dat een groep officieren, bestaande uit Gülenisten, Kemalisten, tegenstanders van de regeringspartij AK en opportunisten achter de coup zat."