vrijdag 28 augustus 2015

Een schreeuw om aandacht


En weer is er een icoon van haar voetstuk gevallen. Martha Nussbaum houdt in  haar meest recente boek ‘De nieuwe religieuze intolerantie’ een pleidooi voor het recht op het dragen van een boerka en daarmee is ze de zoveelste links-intellectueel die tegenover de islam ieder kritisch vermogen laat varen. 

Ze verdedigt net als zoveel anderen in deze categorie het verdwaasde standpunt dat tolerantie voor de intolerante medemens het summum van redelijkheid is en vergeet daarbij dat het veel redelijker en moediger is om de intolerantie aan te vallen uit naam van de vrijheid en verdraagzaamheid. Met de reeds door Churchill doorziene strategie van de linkse kerk ‘Als ik de krokodil blijf voeren, dan eet hij mij misschien als laatste op’ maakt ze een enorm punt van een symbolische kwestie (kleedgedrag) terwijl de echte discussie zou moeten gaan over antiwesterse sentimenten bij de derde en vierde generatie allochtonen in het westen.

Aristoteles

Ik heb altijd een hoge dunk gehad van Nussbaum en vond in haar capabillity approach een vooruitgang in het denken over de welvaart en het welzijn van mensen. Het belangrijke verschil dat zij aangaf tussen de rechten die mensen op papier hebben voor de wet en de concrete mogelijkheden die de maatschappelijke omgeving biedt om aan die rechten invulling te geven. Haar denken is voor een belangrijk deel op Aristoteles gebaseerd. Die legt in zijn filosofie sterk de nadruk op de vermogens van de mens (zijn talenten) en hoe die het beste ontplooid kunnen worden, via de middenweg tussen de extremen. Een heel mens-gecentreerde manier van denken dus, ook al had Aristoteles ook een sterk metafysische kant die hij heel autonoom beschouwde als ‘enkel zichzelf tot doel’. Ik ben geen expert in het gedachtegoed van Nussbaum, maar haar politiek-sociale insteek had mijn sympathie. En nu deze schokkende ervaring. Een persoon die zich altijd sterk heeft gemaakt voor de persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden van de mens, geeft zich nu over aan het verdedigen van een symbool van absolutistisch denken, onder het mom van de vrijheid tot zelfkastijding.

De taliban

Religieuze indoctrinatie als ‘eigen keuze’. Hoe ver wil je gaan in het verdedigen van de ‘individuele’ voorkeur, als je weet dat het alles te maken heeft met een wereldwijde tendens die voortkomt uit de gefrustreerde omgang met de moderniteit in de Arabische landen en helemaal niets met spiritualiteit of zelfbewustzijn als zodanig? De eeuwige linkse leugen dat religie een cultuur is en dat het collectieve gebeuren dat religie heet, niets van doen heeft met opgelegde en onaantastbare geloofswaarheden die het individu juist volkomen marginaliseren. ‘I love my Boerka’. Het is zo makkelijk om dat te ondersteunen als geëmancipeerde vrouw die haar hele leven in een westerse samenleving alle ontplooiingsmogelijkheden heeft gehad. Is het verbod op autorijden in Saoedi-Arabie ook een eigen keuze van de vrouwen daar, Martha? Is het dragen van de boerka in gebieden waar de Taliban het voor het zeggen heeft, ook een hartewens van de moslima’s aldaar? En het accuzuur dat sommige vrouwen in hun ‘hoerige’ gezicht krijgen als ze het gore lef hebben om naar school te willen, is dat ook een eigen keuze? Wat een reactionaire schijnheiligheid toch weer van een persoon waar je redelijkheid en diepzinnigheid van verwacht.

'Gezichtsbedekkende kleding'

Afshin Ellian die vandaag in zijn column aandacht besteedt aan haar boek, haalt alvast een aantal voorbeelden aan waaruit blijkt dat mevrouw Nussbaum helemaal de weg kwijt is.(1) Ze maakt een misplaatste vergelijking tussen de boerka en het dragen van gezichtsbedekkende kleding door American football-spelers, skiërs, schaatsers, chirurgen en tandartsen. Allen dragen zij functionele gezichts-bedekkende kleding die helemaal niets van doen heeft met geloofsovertuiging. Bovendien lopen zij daarmee niet over straat als ze niet in functie zijn en zijn ze in de openbare ruimte gewoon identificeerbaar voor wetsdienaren. De tactiek die Nussbaum toepast om haar eigen cultuur te relativeren is al heel oud. In de tijd van het Duits Idealisme waren er bijvoorbeeld romantische dichters die in de islam een mogelijkheid zagen om het christendom af te kraken, om zodoende voor zichzelf meer onafhankelijkheid te creëren ten opzichte van een overheersende kerk. Een indirecte emancipatiemethode die niet zozeer met respect voor de islam te maken had, als wel met afkeer van het geloof van eigen bodem.(2)

Persoonlijk gemotiveerd

Ook Nussbaum lijkt haar persoonlijke redenen te hebben om de boerka aan te grijpen om haar ongenoegen over de haar omringende samenleving te ventileren. Ze is gekant tegen de seksualisering van de samenleving en het schoonheidsideaal dat aan vrouwen wordt opgedrongen, de borstimplantaten, de liposuctie, de neuscorrecties, enz. Zelf is ze inmiddels de jongste niet meer en dus zal ze gedacht hebben aan een andere manier om haar eigen ‘lichamelijke onschendbaarheid’ te verdedigen; de boerka. Een mooi tegenwicht tegen de doorgeslagen cultus van uiterlijkheden en oppervlakkige beoordeling van mensen, maar helaas was ze daarbij het belangrijkste principe van Aristoteles vergeten, de ‘gulden middenweg’. Het ene extreme verschijnsel wordt niet verdrongen door er een andere extremiteit tegenover te stellen. De middenweg wordt gevonden door het individu zelf, dat een eigen keuze maakt bij de mate waarin wordt meegegaan in het door de buitenwereld geprojecteerde ideaal en de persoonlijke behoefte aan authenticiteit. Het aanprijzen van maatschappijvrees bij mensen die bang zijn dat teveel contact met de ongelovigen ze zal bederven, kan toch moeilijk als remedie gezien worden voor de narcistische verslaving van anderen om voortdurend alle aandacht op te eisen met hun verschijning. (En dat laatste is in feite wat vrouwen met een boerka ook de hele dag doen, alleen zullen ze dat in alle toonaarden ontkennen.)

Sven Snijer(2)De filosoof Fichte deed het wat praktischer door zijn filosofische colleges op exact hetzelfde tijdstip te houden als de kerkdienst, zodat hij rechtstreeks concurreerde met dit instituut.