woensdag 16 december 2015

Naastenliefde met zegeltjesWie dacht dat de domste fopspenen van de Participatie-samenleving nu wel de revue zouden zijn gepasseerd, heeft met het nieuws van vandaag gemerkt dat het altijd nog gekker kan.(1) Met het fenomeen van ouderensignalering door kassamedewerkers van Albert Heijn is een nieuw dieptepunt bereikt in de uitholling van de zorg. 

De supermarkten die alle vroegere buurtwinkeltjes kapot hebben geconcurreerd de afgelopen veertig jaar, gaan nu de sociale functie van die winkeltjes overnemen door kunstmatig geïnteresseerd en betrokken te doen richting ouderen. Dit in het kader van Haags gemeentebeleid, waar ze naar een oplossing zoeken om de oudjes die van de radar verdwijnen door de zorgafbraak toch nog op tijd te kunnen signaleren, voordat ze helemaal instorten.

Sociale afbraak

We hebben door de gedwongen verzelfstandiging van ouderen die allemaal de bejaardenhuizen zijn uit gepest door de overheid, al te maken met meer brandwonden (2) bij bejaarden, meer botbreuken en meer eenzaamheid (waar leuke cursussen voor bestaan), maar om te voorkomen dat het helemaal de spuigaten uit zal lopen moet nu het supermarktpersoneel een oogje in het zeil gaan houden bij deze kwetsbare groep. Dat is sociaal, dat is nuttig en dat is gratis. Vooral dat laatste is heel belangrijk voor de overheid, die met dit beleid de zoveelste stap zet in de sociale fraude genaamd Participatiesamenleving. Een wassen neus die moet verhullen dat mensen in feite steeds meer aan hun lot worden overgelaten. En om te voorkomen dat de afkalving te snel gaat en te duidelijk als asociaal beleid herkend zal worden, rekent de overheid op de uitstervende christelijke naastenliefde en de verwaterde linkse solidariteit onder de bevolking, schijnbaar geheel gespeend van het inzicht dat onze moderne samenleving vooral wordt gedicteerd door seculiere waarden als vrijheid, individualiteit, zelfstandigheid en privébezit. (Alsof de mensen van de bonussencultuur dat niet weten)

De visie ontbreekt

De overheid streeft naar meer onderlinge betrokkenheid tussen burgers en meer saamhorigheid, maar slaagt er niet in aan te geven waar dat op gebouwd moet worden. De enige drijfveer voor het kabinet is het kostenplaatje. We moeten als burgers meer zelf gaan doen, omdat de overheid krap bij kas zit. Ik kan me niet herinneren dat er ook maar één ideologie van links of rechts in het verleden de onderlinge saamhorigheid tussen mensen heeft gefundeerd op een schaarste-idee. Iedere band die vroeger tussen mensen gesmeed werd om een betere samenleving te creëren ging uit van een toekomstidee van welvaart, voorspoed en gelukzaligheid. Niemand voelt zich op een ander betrokken ‘omdat het moet’ van de zure rekenmeesters. Mensen laten zich verbinden door een toekomstvisie die een geloofwaardige weg lijkt naar betere levensomstandigheden, indien mensen zich durven te laten inspireren door een hoger ideaal dan het tot dan toe aangehangen wereldbeeld. Maar als er één ding is waar Rutte om bekend staat buiten zijn eeuwige blijheid, dan is het zijn gebrek aan toekomstvisie. Hij leidt dit land als een supermarktmanager (vandaar!) en heeft geen flauw idee van de volgende fase van de menselijke evolutie in sociaal-cultureel verband.

De stammencultuur

Wat we in verband met de Transitie zien is de fantasieloze houding van sociologen en pedagogen die alleen achteruit kunnen kijken als profeten van een ‘gouden tijdperk’ dat we moeten laten herleven. Vroeger toen we nog in stamverbanden leefden, toen waren we pas op elkaar betrokken. Wat we nodig hebben volgens deze briljante denkers, is meer primitiviteit en minder zelfbeschikking. Dat zal alle problemen wel oplossen. We moeten gewoon net als vroeger in de grot lekker dicht tegen elkaar aan kruipen en spannende verhalen vertellen rond het kampvuur. Die vervloekte individualiteit, die heeft de moderne mens veeleisend gemaakt en zich bewust van zijn rechten ook heel duur voor de samenleving. Konden de Eskimo’s hun bejaarden nog rustig op een ijsschots laten wegdrijven zodra ze geen nut meer hadden voor de gemeenschap, wij laten ze tot in lengte van dagen leven, met talloze peperdure operaties en slechts een kleine kans op meer levenskwaliteit. Hoog tijd dus om die uitvreters van de maatschappij een halt toe te roepen, zo dacht het kabinet. Nu willen ze onze bejaarden niet meteen laten wegdrijven in letterlijke zin, maar figuurlijk is er al een mooi begin gemaakt met het inperken van de thuiszorg en de kassameisjes van Albert Heijn die straks het alzheimergehalte van de oudjes in de gaten zullen houden.

Sven Snijer

Brandwondencentra melden een forse toename van ouderen met ernstige verbrandingen en eerstehulpposten zien het aantal senioren sterk groeien.

http://www.zorgwelzijn.nl/Ouderenzorg/Nieuws/2015/12/Ouderenzorg-dreigt-door-ondergrens-te-zakken-2726898W/

‘Langer thuis’ betekent voor een groep mensen die het toch al lastig heeft verder sociaal isolement  


85-jarige cliënt: ‘Ik zat weken zonder thuishulp omdat ze was ontslagen’ http://demonitor.ncrv.nl/zorg-in-de-gemeente/85-jarige-clint-ik-zat-weken-zonder-thuishulp-omdat-ze-was-ontslagen 


Enquête: Driekwart van medewerkers in huishoudelijke verzorging ziet onwenselijke situaties ontstaan http://demonitor.ncrv.nl/zorg-in-de-gemeente/enqute-driekwart-van-medewerkers-in-huishoudelijke-verzorging-ziet-onwenselijke-situaties-ontstaan 

3 maart 2016
Gemeenten bezuinigen op dagcentra voor mensen met dementie. Het aanbod versobert, terwijl de eigen bijdragen fors stijgen. Een kwart van de gebruikers vindt de centra te duur worden, waardoor mensen afhaken. 

Update 21 maart 2016:

http://www.marysjabbens.nl/blog/mijn-dagelijkse-gevecht-tegen-de-gemeente/