woensdag 14 februari 2018

Who's afraid of Dark horse?


De jeugdzorgvreugde was weer van korte duur. Vlak na het ons aanmelden bij de facebookpagina “KwaliTIJD voor het kind”(1) waar we enkele artikelen van Dark horse Essays plaatsten schoten de lezersaantallen met honderden tegelijk omhoog. Op de pagina zelf kwamen waarderende opmerkingen van jeugdzorgwerkers, die wel door hadden dat er een kritische noot werd geuit richting hun sector en beroepsgroep, maar desalniettemin online het gesprek met ons aangingen. Open discussie op inhoud, waarbij het wel opviel dat de jeugdzorgwerkers vooral geïnteresseerd waren in de aspecten van ‘caseload verlagen’ en ‘administratieve druk verminderen’. Dit om meer tijd vrij te maken voor de echte hulpverlening en aandacht voor het kind. Onze eigen deelname had als doel het verband aan te tonen tussen werkdruk verminderen (en papieren rompslomp) en het scheiden van zorgtaken en veiligheidstaken. Dus de ‘knip’ tussen hulpverlening en jeugdbescherming, door een onderzoeksrechter (rechter-commissaris) te belasten met de risico-taxatie in een gezin. Het is nu eenmaal lastig werken als jeugdzorgmedewerker als je tegelijkertijd mensen hulp wilt bieden en ook voortdurend alle ‘zorgelijke signalen’ bij moet houden. Helpen, met de ingebouwde mogelijkheid om later aan te klagen, via de RvdK bij de rechter. Een dubbelfunctie die vanzelfsprekend de vertrouwensrelatie met de cliënt ondermijnt (en dat al 23 jaar lang vanaf de oprichting van Bureau Jeugdzorg, thans Jeugdbescherming) waardoor niemand met gezond verstand er zal aankloppen. Een afkeer die door politici en onderzoekers altijd mooi wordt omschreven als ‘veel mensen weten de hulpverlening nog niet te vinden…’

Kind was bij jeugdzorg bekend…

Het idee dat de meeste kinderen die ernstig in gevaar zijn worden aangemeld door de politie (85%) en dat het voor de overige gezinnen met een normale hulpvraag dus contraproductief werkt als je die langs dezelfde meetlat legt als de gezinnen die totaal ontspoord zijn, is iets wat bij de doorsnee jeugdzorgwerker, maar ook bij de gemiddelde politicus nog niet geland is. Ze veronderstellen nog steeds dat het allebei mogelijk is; een gezin helpen en ouders verdacht maken. De artikelen die wij plaatsten op “KwaliTIJD voor het kind” waren achtereenvolgens ‘Bevrijd de hulpverlener’, ‘Schaf de OTS af - deel 2’ en ‘Schaf de OTS af - deel 1’. De titel van het eerste artikel was natuurlijk aansprekend voor jeugdzorgwerkers en ook de inhoud kwam aan, ondanks het feit dat wij met onze visie haaks staan op de huidige manier van werken van jeugdbeschermers. Het leek ons een goed idee om rechtstreeks met jeugdzorgmensen in gesprek te gaan over de voordelen van het afstoten van de veiligheidstaak voor gezinsmanagers (extra tijd voor het kind; de echte hulpverlening) los van de filter waar de communicatie normaal gesproken doorheen gaat, die van de Jeugdzorglobby, de mishandelingslobby en de door deze groepen geïndoctrineerde beleidsmakers. Als gezinsmanagers begrijpen dat het niet alleen teveel gevraagd is van hulpverleners om naast de hulp die ze organiseren in het gezin, ook de loden last te dragen van het inschatten van de risico’s voor het kind bij zeer disfunctionele gezinnen -met het steeds terugkerende fenomeen dat kinderen dood gaan onder toezicht van jeugdzorg- (2) dan zouden we er een bondgenoot bij hebben voor het bepleiten van een Onderzoeksrechter en een Rechtmatigheidstoets.(3)

‘U wordt verwijderd’

Maar na twee dagen was het met de initiële toenadering gedaan en kregen wij bericht van één van de beheerders van "KwaliTIJD" dat wij niet langer welkom waren. De reden was dat een aantal bezoekers van de pagina zich niet langer veilig voelden met Dark horse als deelnemer:

“…Concluderend hebben wij als beheerders dus geen bezwaar tegen een inhoudelijke discussie waarbij het al dan niet werken van het systeem/ politiek en zelfs werkgevers centraal staan, maar reageren wij op de link tussen jou en dark horse. Op dit moment merken wij dat werknemers in de groep angstig worden om zich uit te spreken vanwege deze link; men heeft persoonlijk ervaringen met agressie, bedreigingen en onveiligheid bij de uitoefening van hun werk. Het feit dat er een directe link aanwezig is in de groep, werkt op dit moment belemmerend voor leden om zich uit te spreken of zich kenbaar te maken...”

Iedereen die Jeugdzorg Dark horse of Dark horse Essays kent weet dat wij geweld of bedreiging volstrekt afkeuren en dat wij jarenlang de commentaren onder de artikelen hebben gemodereerd. Het lijkt dus een drogreden om ons op die manier de toegang tot een discussieplatform te ontzeggen over de kwaliteit van jeugdzorg en de effectiviteit van de jeugdzorgwerker. Zijn mensen op het platform bang voor bedreigingen of voelen ze zich bedreigd door de inhoud van zaken die normaal gesproken niet in hun blikveld komen? Na protest over onze verwijdering van de pagina (wij bedreigen niemand en hebben zelfs samengewerkt met JBRA bij de workshop Allemaal Gekkies) (4) kregen wij een laatste reactie over ‘arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden’ in vakbondstaal (Het platform is verbonden met FNV en CNV). De eerste reactie ging echter specifiek over de ‘link tussen jou en dark horse’ en daarbij werd vermeld dat ze tegen een inhoudelijke discussie over het ‘systeem’ geen bezwaar hadden. Kort samengevat, ze zijn bang voor ons. Maar niet vanwege fysieke bedreigingen of te weinig betrokkenheid van onze kant bij hun zoeken naar betere manieren van werken die zowel de jeugdzorgwerker als het kind ten goede kunnen komen, maar vanwege onze ideeën en reputatie.  

Sven Snijer   
Ook Caroline Forder heeft het over een toetsingskader voor de kinderrechter in haar artikel. https://www.dropbox.com/s/2lwnxyspp6b3u84/NJB35_Personen-en-familierecht-1.pdf?dl=0