zondag 24 juni 2018

Onschuldpresumptie voor jeugdzorgouders en diagnostiek


Het is opvallend hoeveel psychiaters in Nederland in de kramp schieten wanneer ouders vragen om een diagnostisch rapport over hun psychische gezondheid en opvoedkwaliteiten, als er een verband bestaat met jeugdzorg. Het is alsof ze door een wesp gestoken worden, wanneer ze dat beladen woord horen; ‘jeugdzorg!’. Alsof je ze vertelt dat je een besmettelijke ziekte hebt en meteen in quarantaine geplaatst moet worden. Niemand zit in deze sector te wachten op ouders die zonder harde bewijzen, op basis van vermoedens, onderbuikgevoelens en ongecontroleerde aannames, beschuldigd zijn van kindermishandeling en die hopen middels een diagnose van hun emotionele en mentale gezondheid zo snel mogelijk van blaam gezuiverd te worden. Als het al niet de vermoedens van kindermishandeling direct zou weerspreken, dan tenminste het vermoeden dat ouders, zoals de jeugdzorgmantra luidt, ‘geen inzicht hebben in hun eigen problematiek’. Want ongeacht de ouders die het betreft, hoger of lager opgeleid, met een lang hulpverleningsverleden of nooit eerder met deze instanties in aanraking geweest, maar ‘vers beschuldigd’ door achterdochtige buren, een overijverige IB-er op school, of een zojuist in de Meldcode getrainde ziekenhuismedewerker, iedereen krijgt dezelfde behandeling en hetzelfde repertoire aan standaard-beschuldigingen en insinuaties waar de ‘hulpverleners’ van Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming uit kunnen kiezen om ouders te beschadigen en verdacht te maken. Je zou toch denken dat psychologen en psychiaters die goed zijn in hun vak, graag bereid zijn om te helpen ongefundeerde speculaties over het psychisch welzijn van normale ouders naar het rijk der fabelen te verwijzen. Maar niets is minder waar…

Geen ‘partij’ willen zijn

Het woord jeugdzorg doet de psycholoog en psychiater huiveren, want men is bang ergens bij betrokken te raken en ‘partij te moeten kiezen’ in zaken die via de rechter lopen en die dus niets met hulpverlening te maken hebben. “Alleen maar diagnose? Maar waarom dan?” Waarom niet gewoon net als normale mensen, therapie en behandeling. Praten over waar je mee zit en waarom het even niet zo lekker gaat in je leven. Baan kwijt, vrouw overleden, beste vriend met je vriendin in bed aangetroffen, je kind een levensbedreigende ziekte en advies over ‘hoe je daarmee moet omgaan’. Gewone alledaagse moeilijkheden en problemen waar we allemaal mee te maken hebben, maar geen jeugdzorg! Straks maakt de psychiater nog een vergissing en verklaart hij ouders psychologisch helemaal in orde en prima in staat om op te voeden, omdat ze een realistische kijk hebben op zichzelf, de maatschappij en het leven in het algemeen en dan blijkt een paar maanden later dat jeugdzorg toch gelijk had…en heeft de ‘gezond’ verklaarde ouder opeens zijn eigen kind van het balkon gegooid. Het zal je maar gebeuren. Naar wie zullen de instanties dan boos kijken met dat scenario? Waar zullen alle kranten over schrijven? Over het eeuwige probleem van de psychiatrie; dat het geen harde wetenschap is zoals wiskunde of natuurkunde en dat vanwege deze subjectieve discipline er nu opeens een kinderleven te betreuren is. Weer een smet op het toch al zo moeilijk schoon te houden blazoen, met al die TBS-ers die op verlof iemand verkrachten of vermoorden. Die waren ook allemaal door psychologen en psychiaters onderzocht. Daar hebben de zielknijpers al genoeg hartzeer van en daar willen ze geen jeugdzorgproblemen bij hebben.

“Na vijf maanden heb ik ontdekt dat de meeste psychiaters bang zijn om mensen vrij te pleiten die vragen om psychiatrisch onderzoek, misschien omdat ze bang zijn mensen psychisch gezond te verklaren die feitelijk wel psychiatrisch zijn en dan later verantwoordelijk te worden gehouden voor mogelijke consequenties.”
                                                      (Een van kindermishandeling verdachte vader)

Is er een adder onder het gras?

“Alleen maar een diagnose?” Ze kijken de ouders aan alsof ze in de val gelokt dreigen te worden. Alsof er een pedofiel komt solliciteren bij een kinderdagverblijf (gebeurt trouwens vaak genoeg) of bij de scouting, of als jeugdvoetbaltrainer, enz. “Welk gevaar loop ik?”, denken de GGZ-professionals, die wij overigens meerdere malen hebben aangeprezen, juist om het verschil te duiden met het sociaal-werkersniveau van Bureau Jeugdzorg (GI), het Sociaal Wijkteam of Veilig Thuis. Er is weinig empathie (in dit beroep!) met de ouders die geheel ten onrechte hun kind kwijt raken aan jeugdbeschermers die zonder enig forensisch bewijs ‘zeker weten’ dat er wat loos is met de ouders en dat ze iets proberen te verbergen, op grond van één of twee meldingen bij Veilig Thuis, aangevuld met hun eigen onderbuik-wetenschap. Het komt mij zo voor dat het echte probleem niet is dat er ouders bestaan die daadwerkelijk hun kind mishandelen of zwaar verwaarlozen, want als ze dat bewust of onbewust doen behoort dat uit de diagnostiek te blijken. Zulke ouders moeten een vertekend beeld hebben van de werkelijkheid, van zichzelf en van hun eigen opvoedkwaliteiten of van wat kinderen sociaal-emotioneel nodig hebben van hun ouders. We weten allemaal dat zulke ouders ook bestaan en dat vooral in de jeugdzorg de normale ouders maar al te gemakkelijk over één kam geschoren worden met hen. Zijn de GGZ-professionals soms bang dat zij zelf ook dat verschil niet goed kunnen maken en dat hun diagnostische kwaliteiten onder de maat zijn?

TBS-er krijgt wél een diagnose

Een jeugdzorgouder die zichzelf moet laten testen van jeugdzorg is geen bewezen crimineel of kindermishandelaar. Het is iemand die van bepaalde zaken beschuldigd wordt met betrekking tot de opvoeding en de zorgtaak en de vraag aan de psycholoog of psychiater is niets meer of minder dan een zo objectief mogelijk beeld te geven van de persoon die zich aanmeldt. Er wordt niet gevraagd of de onderzoeker van mening is dat de ouder een kind heeft mishandeld of zal gaan mishandelen. Er wordt slechts verlangd om een beschrijving te geven van de gemiddelde indruk die de persoon maakt en in die zin is er minder gevaar dan bij het beoordelen van een TBS-er, want daarvan weten we met zekerheid dat hij al één of meerdere zware delicten op zijn naam heeft staan. Je komt in dit land eerder aan een diagnose als zware crimineel, dan als ouder die door jeugdbeschermers wordt verdacht van kindermishandeling. Hoe treurig is dit. Hoe schuw en achterdochtig zijn degenen die beweren zorg te willen dragen voor het innerlijk leven van de mens, als ze menen zich snel terug te moeten trekken als ze daarbij ook maar het minste gevaar lopen om ergens bij betrokken te raken dat de grenzen van hun eigen veilige wereldje overschrijdt. Was daar de psychologie ooit niet voor uitgevonden, om mensen daarbij te helpen? Om die grote boze buitenwereld, niet als een bang kind, maar als een volwassene, recht in de ogen te kijken en te zeggen “ Het is niet zo erg als ik het in mijn gedachten heb gemaakt”. Waarom heb ik dan toch het gevoel dat veel van deze ‘psychen’ reageren alsof ze zelf therapie nodig hebben?

Sven Snijer