vrijdag 13 november 2015

Het kweken van terreur

De gruwelijke aanslagen gisteren in Parijs waarbij rond de honderdtwintig mensen om het leven zijn gekomen zijn het zoveelste bewijs dat het gevaar van de islamitische terreur niet enkel van buiten komt.  

Bij deze aanslagen en die op de redactie van Charlie Hebo in januari 2015 en bij verschillende door de Franse inlichtingendienst verijdelde terreuraanslagen van het afgelopen jaar was er sprake van daders van eigen bodem. (1) Geradicaliseerde jongeren in Frankrijk spelen een hoofdrol in hun contacten met Franse Jihadgangers in het Midden Oosten die vanuit Syrië vragen om deze aanslagen, om hun strijd daar te ondersteunen.

Hoe lang duurt het nog voordat Europa inziet dat ze niet een groep ‘terroristen’ moet bestrijden -wat ondanks permanente beveiligingsmaatregelen in de hoogste staat van paraatheid gewoon niet lukt- maar een politiek-religieuze ideologie die zich permanent keert tegen westerse waarden, het islamisme. Het valt voor veel mensen moeilijk te begrijpen, maar voor de plegers van deze aanslagen is het geen daad van agressie om zoveel mensen om het leven te brengen, maar een daad van zelfverdediging tegen de verderfelijke westerse invloeden die proberen de zuiverheid van hun geloof aan te tasten. Eens te meer blijkt dat ideeën gevaarlijker zijn dan wapens, want de voedingsbodem van haat tegen het westen kan op ieder willekeurig moment voor aanslagen zorgen en daar kan men niet permanent alert op zijn.

Islamitische Broederschap

Door de strijd tegen terroristen los te koppelen van de politieke verhoudingen tussen het Midden Oosten en het Westen en onvoldoende te onderkennen dat het islamisme op eigen bodem al jaren een zorgvuldig gecultiveerd vijandbeeld van het westen kan uitdragen dat zijn wortels heeft in de Islamitische Broederschap, blijft het reageren op aanslagen op het moment dat ze zich voordoen. En dat zal om de zoveel tijd te laat zijn. De vraag is in hoeverre begrepen wordt dat het overmatig tolerante beleid in Frankrijk en Groot-Brittannië richting moslims die openlijk de democratie en westerse waarden afwijzen de voedingsbodem heeft gecreëerd voor deze aanslagen. Het islamisme is een wereldomspannende ideologie die niet slechts leunt op een paar geradicaliseerde cellen in de Europese landen. De actieve jihad van de terroristen is slechts het topje van de ijsberg waar het gaat om de afwijzing van de westerse levensstijl en maatschappijmodel. Zowel de gewelddadige als de politieke islamisten streven een islamitisch staatsmodel na dat westerse seculiere waarden geheel moet verdringen en er een monolithische opvatting van de islam voor in de plaats stellen.

Het is nu al duidelijk dat gewapende strijd tegen terroristen een gebrekkig middel is om de veiligheid van Europa te verdedigen. Volgens CNN ging de Franse veiligheidsdienst ervan uit dat er onder de stromen vluchtelingen die naar Europa komen terroristen van IS zouden zitten, vandaar dat de Franse grenzen nu streng bewaakt worden. Maar voor een aanslag hebben we helemaal geen vluchtelingen nodig, want er zijn genoeg mensen met radicale ideeën die in Frankrijk of Engeland geboren zijn. De moderne communicatiemiddelen maken het voor mensen met radicale ideeën die daar gevolg aan willen geven bijzonder makkelijk om toe te slaan. 

Scheiding van kerk en staat

In een half jaar tijd kunnen ze van een gewone jongen veranderen in een actieve jihadist, dus geen enkele veiligheidsdienst kan dat op tijd voorkomen. Er zullen er altijd een aantal doorheen glippen en de gevolgen van een enkele aanslag kunnen enorm zijn, zoals ook gisteren weer bleek. Er wordt al gesteld dat de aanslag op Charlie Hebdo erdoor in de schaduw gesteld is, wat gezien het dodental misschien waar is, maar niet als we kijken naar de symboliek van die aanslag. Charlie Hebdo was niet enkel een gruwelijke aanslag op mensen, maar eveneens een aanslag op het vrije woord, omdat het een kwestie was of de persvrijheid het zou gaan winnen door Mohammed de volgende dag wél af te beelden in de kranten en op journaals of dat de angst de doorslag zou geven -vermomd als ‘respect voor een religie’- en toegegeven zou worden aan een geloofsinhoud boven de scheiding van kerk en staat.

In ieder geval kan de linkse kerk bij deze aanslag niet zeggen dat de slachtoffers het er ook zelf wel een beetje naar gemaakt hebben, zoals bij Charlie Hebdo gebeurde. Dit keer zijn willekeurige burgers het slachtoffer geworden, naar aanleiding van Frankrijks’ betrokkenheid bij het bombarderen van IS in Syrië, maar in bredere zin, gevallen voor de strijd tegen de globalisering van terrorisme op religieuze gronden. Zolang er geen onderscheid wordt gemaakt tussen islam en islamisme zal het radicaliseren van islamitische jongeren in Europa gewoon doorgaan. Het is ten dele een kwestie van de levensomstandigheden in de banlieue, maar veel belangrijker is de politiek-religieuze ideologie die jonge mensen vanaf hun vroegste jeugd opzet tegen westerse waarden en democratische beginselen. Die wortel van het probleem zal met alle mogelijke middelen moeten worden aangepakt, want met veiligheidsdiensten en militaire operaties blijft het voorlopig dweilen met de kraan open.

Sven Snijer