donderdag 5 maart 2015

Racisme in spiegelbeeld

De grote Moloch genaamd de Nederlandse overheid eist in een steeds vroeger stadium haar eigendommen op. Kinderen van nul tot vier jaar worden nu geclaimd door het afzichtelijke monster dat nog verder de gezinsintegriteit aan het uitkleden is, zoals eerder de sociale voorzieningen en de privacy. Het meest storende ervan is dat er eigenlijk geen filosofie achter schuil gaat, maar dat we te maken hebben met een soort crisisbeheersing die de gevolgen van een mislukte integratie moet verhelpen zonder dat het woord integratie genoemd wordt. Een zoveelste stap van de overheid achter de voordeur, die ons in het kader van de omwenteling in de jeugdzorg nog dichter bij een sociale dictatuur brengt.(1)

Verhulde motieven

Wie de krantenberichten hierover leest wordt vastgezogen in de vage omschrijvingen die ter motivatie moeten dienen voor de geplande maatregelen. Het plan zou bedoeld zijn om ‘kinderen op te vangen en te ontwikkelen die nu pas bij aanvang van de schoolcarrière ‘in beeld’ komen, zodat de leerlijn loopt van nul tot twaalf’. Het is de bedoeling dat al vroegtijdig de ‘talenten’ van de kinderen zullen worden opgespoord en ‘eventueel dreigende taal -en leerachterstanden’. Raadselachtige uitspraken als ‘basisscholen zouden van alle kinderen moeten weten wat voor kinderen ze binnen krijgen’ geven mij een raar gevoel in de onderbuik. Het is voorheen nooit een probleem geweest voor scholen om kinderen netjes overgedragen te krijgen van de peuterspeelzaal of van de thuissituatie -bij ouders die het kind graag langer in alle vrijheid zelf de wereld willen laten ontdekken- dus waarom is deze vroegtijdige informatie nu opeens zo van cruciaal belang? Heeft het soms vooral te maken met de summiere tekstgedeeltes over ‘gedragsproblemen’ en ‘taalachterstanden’ en is het geleuter over het ontdekken van talenten het camouflagemateriaal, omdat het zo pijnlijk is om duidelijk en ondubbelzinnig te zeggen dat er veel allochtone kinderen op scholen komen die de taal niet goed spreken en in andere opzichten ook niet goed gesocialiseerd zijn? Moeten we bij de lijst van ‘zorgjes’ ook vermelden ‘een flinke dosis aan religie gerelateerd antisemitisme, waardoor docenten een paar jaar later bijzonder veel weerstand ondervinden bij lessen over de Holocaust’? (2)

De blonde plaaggeest

Ik begrijp namelijk niet waarom kinderen van nul tot vier ineens niets meer leren thuis, bij normale gemiddelde ouders. En waarom gemiddelde ouders niet het verstand zouden hebben om met een eventueel probleemkind zelf naar de huisarts te gaan, de Opvoedpoli of een kinderpsycholoog. Welke Neanderthalers moeten er eigenlijk in beeld komen met deze nieuwe maatregel? Zoals het in diverse overheidsplannen de laatste jaren wordt voorgesteld zijn ouders in principe niet toereikend om hun kinderen een basisvoorbereiding te geven op het schooltraject, maar moeten alle kinderen opeens in de gaten gehouden worden om de problemen op te sporen die de biologische verwekkers nog niet hadden opgemerkt. Leve de professionals! Maar wat vreemd dan toch dat uit de schrijver van dit artikel (en diverse blogs) een heel redelijk en ontwikkeld persoon is gegroeid, want ik heb die vroegtijdige observaties nooit gehad als kind. Mijn talenten liggen kennelijk dus nog steeds begraven.

Als ik het goed begrijp is dit weer een typisch staaltje Nederlandse debilisering, waarbij we niet de onderontwikkelde ouders bij hun lurven pakken en ze dwingen hun kinderen beter op te voeden, maar de overheid de opvoeding voor een deel overneemt door in een nog vroeger stadium erbij te willen zijn, om op die manier schade voor de maatschappij te voorkomen. Een dure grap en ook volkomen overbodig als we in plaats daarvan het niveau van het ouderschap omhoog zouden trekken, maar dan zitten we weer midden in het integratieprobleem en dat is al zo’n pijnlijke discussie. ‘We mogen immers niet Wilders in de kaart spelen’ zeggen de politiekcorrecte sufferds in Den Haag. Dus daarom creëren ze een kunstmatige verhoging van het ontwikkelingspeil van allochtone kinderen, zodat de statistieken op zeker moment niet meer als munitie kunnen dienen voor die blonde plaaggeest die over twee jaar de nieuwe premier dreigt te worden.

En daarom is er nu dit plan, de zoveelste losse flodder. Dweilen met de kraan open, want onderwijs is natuurlijk helemaal niet zo bepalend voor het opgroeien van het kind. ‘Wat zegt u?!’ Ben ik nu aan het vloeken in het kinderparadijs onder de zeespiegel? Iedereen met een beetje kennis van de ontwikkelingspsychologie weet dat het klimaat thuis een veel belangrijker factor is bij de vraag of opgroeiende kinderen later in maatschappij zullen slagen of niet. De verwachtingen van de ouders voor hun kind, hun stimulans of juist het ontbreken daaraan, de bewuste en onbewuste overtuigingen die ze op hun kinderen overbrengen, een positief of negatief maatschappijbeeld, dat is op de lange termijn veel meer van invloed op de manier waarop de jeugdige later in het leven zal staan. Een kind dat iedere keer met haar moeder mee moet naar de dokter om te vertalen wat de dokter zegt, dat is het echte probleem. Ouders die niet zelfredzaam zijn in deze maatschappij kunnen hun kinderen ook niet voldoende op de samenleving voorbereiden en ze ervoor behoeden op allerlei manieren af te glijden. School kan hier maar ten dele een positieve invloed op uitoefenen want het hele sociale, religieuze en culturele plaatje er omheen daar hebben ze geen vat op. Maar omdat de overheid dit weigert in te zien of het moeilijk vindt dit toe te geven, worden nu voor de zoveelste keer plannen gelanceerd die beperkend en dwingend zijn voor competente ouders die in alle rust thuis nog wat langer van hun opgroeiende kind willen genieten.

Sven Snijer 

(1) http://www.telegraaf.nl/binnenland/23762961/__Alle_baby_s_naar_de_opvang__.html


(2) http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3882271/2015/03/04/Holocaust-les-Bullshit-zeggen-de-leerlingen.dhtml

http://www.pressreader.com/netherlands/de-telegraaf/20150306/281745562851566/TextView


Update: 2 september 2015

Academici twijfelen al langer over nut voorschool


Veel peuterspeelzalen in Nederland doen ook aan 'voor- en vroegschoolse educatie' (vve) ofwel de voorschool. Ze gebruiken daarvoor programma's als Opstart Opnieuw, Kaleidoscoop en Piramide. De effectiviteit van deze programma's wordt al langer betwijfeld in academische kringen. Ontwikkelingspsycholoog Anne Keegstra concludeerde vorig jaar al dat de voorscholen zich nu vaak richten op taalachterstand, en daarbij de oorzaak -- zoals een gebrekkige algemene ontwikkeling - negeren. Onderwijsonderzoeker Roel van Steensel concludeerde in 2006 dat kinderen die voor school het programma Opstap Opnieuw hadden gevolgd, de kleuterklas niet verlaten met betere resultaten.